Richard Kaarna
diasporaa.ee

Diasporaa uuring

Koduleht

diasporaa.ee koduleht valmis 2021 aasta Mais. Balti uuringute instituut soovis luua Diasporaa uuringule maandumis lehte (landing page). Lehe eesmärk oli tõsta huvi uuringu vastu. Koduleht koosnes uuringu kirjeldusest, metoodikast,  etappidest, meeskonnast ja tulemustest. Leht tuli lõpuks kolme keelne: eesti, inglise ja vene.

Töö Richardiga oli väga produktiivne. Ta kuulas ära meiepoolsed soovid ja arvestas nendega pea igas detailis ohverdamata seejuures kodulehe visuaalset tervikpilti. Samuti võttis Richard jooksvalt vastu meie ettepanekuid tööd täiendada ja uusi asju katsetada. Vaatamata sellele, et kogu projekt läks meiepoolt pisut üle tähtaja, ei olnud Richardi jaoks see probleemiks ja kogu töö sai kenasti lõpule viidud.

Robert Derevski – Balti Uuringute Instituut
Instagram Facebook